Om Mia Tjerrild

Mia Tjerrild designer og faciliterer målrettede forandringer i virksomheder, organisationer og teams.
Fokus er på at skabe værdi, holdbare løsninger og strategiske indsatser i jeres virksomhed.
Organisationsudvikling

Identificer og aktiver de værdier, der kan motivere og drive organisation og medarbejdere i hverdagen. Find frem til jeres unikke ”DNA” – det som holder jeres organisation sammen, styrker jeres beslutninger samt holder effektiviteten og motivationen og arbejdsglæden oppe.

Lederudvikling

For at være en god leder skal du have mod til både at bringe din personlighed samt menneskelige og faglige kompetencer i spil, så du kan understøtte og motivere dine medarbejdere på en naturlig og autentisk måde.

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Som ledere har vi et ansvar for at de mennesker vi leder igennem trives. Ved du om dine medarbejdere henter lige så meget energi som de giver når de går på arbejde

Et godt psykisk arbejdsmiljø øger trivsel og motivation, effektivitet og produktivitet. Det kan derfor betale sig at øge bevidstheden om hvilke håndtag der kan skrues på for at sikre et godt psykiskarbejdsmiljø og dermed trivslen på arbejdspladsen.

Design og facilitering af processer

Alle processer bliver designet og sammensat, så de understøtter den udvikling og forandring, der ønskes i virksomheden. Præcis hvilke udfordringer, opgaver og metoder, der er de rigtige afhænger af deltagerne, kulturen i organisationen, situationen og formålet.

Ring mig op til en uforpligtende snak