Om Mia Tjerrild

15 års erfaring med udvikling af organisationer samt stribevis af succesfulde resultater var fundamentet, da jeg, Mia Tjerrild, i 2015 besluttede at blive selvstændig.

Jeg takkede nej til de faste rammer og de ensartede koncepter i velfunderede konsulenthuse, da jeg gang på gang har oplevet, at ensformige og standardiserede løsninger på organisationers udfordringer hverken er den mest effektive, mest værdiskabende  eller den mest motiverende måde at arbejde med udvikling af organisationer.

I stedet har jeg udviklet en metode, som begynder med at få indsigt og forståelse for den organisation og de udfordringer, som jeg møder i virksomhederne. På dette fundament designer jeg målrettet den indsats, som vil have den ønskede effekt eller udvikle i en bestemt retning. Det kan være en eller flere ledere, som har behov for kompetenceudvikling, det kan være virksomhedens værdier og mål, som skal gøres synlige og nærværende for medarbejderne, eller det kan være at organisationen trænger til fælles oplevelser, som bidrager til samarbejdet i hverdagen.

Kreativiteten i løsninger, skræddersyede indsatser og en fundamental ærlighed, åbenhed og fortrolighed mellem mig og organisationen er grundlaget for samarbejdet og succeserne.

Hvem er Mia Tjerrild?

En empatisk igangsætter og inspirator med et realistisk og rummende menneskesyn. Et direkte og ærligt menneske, som ikke pakker sine pointer ind i akademiske floskler. En oprigtig og nærværende samarbejdspartner. Det er sådan mine kunder oplever mig, og det er jeg både stolt og ydmyg over.

Hvem er Mia Tjerrild?

En empatisk igangsætter og inspirator med et realistisk og rummende menneskesyn. Et direkte og ærligt menneske, som ikke pakker sine pointer ind i akademiske floskler. En oprigtig og nærværende samarbejdspartner. Det er sådan mine kunder oplever mig, og det er jeg både stolt og ydmyg over.

Fagligt fundament

Oprindeligt begyndte mit arbejde med udvikling af organisationer med udgangspunkt i arbejdsmiljø. I dag er min værktøjskase bredsfunderet i HR, ledelse, forandringsledelse  og proces og facilitator værkktøjer.

Gennem hele min karriere har jeg løbende holdt mig opdateret på den faglige udvikling og litteratur. Det betyder, at jeg i dag hviler på et solidt fagligt fundament, men det har også givet mig indblik i hvordan forskellige retninger er dominerende i forskellige perioder.

Min konklusion er, at der ikke findes én sandhed på, hvordan en organisation udvikles bedst muligt. Det afhænger af den enkelte organisation, udfordring og kultur.

Det er på baggrund af den overbevisning, at jeg designer de processer, som kan hjælpe din virksomhed i den rigtige retning – og det er den overbevisning som betyder, at jeg ikke er bange for at tage utraditionelle og kreative virkemidler i brug, når der er et fagligt og strategisk fundament for det.