Lederudvikling booster organisationsudvikling

Ligesom en værdifuld organisationsudvikling altid bør tage udgangspunkt i den enkelte organisation og de konkrete udfordringer, så bør lederudvikling på samme vis være konkret og tilpasset den enkelte leder, de konkrete medarbejdere og de specifikke udfordringer.

Stærke lederevner er et godt fundament, men ikke nogen garanti for succes – slet ikke, hvis tilgangen til medarbejderne og udfordringerne ikke er tilpasset den konkrete situation. Uløste konflikter, usikkerhed og blandede signaler kan føre til lavere effektivitet, manglede arbejdsglæde og trivsel. Det er langt fra sikkert, at det er dig som leder, der er kilde til udfordringerne, men det er helt sikkert, at du er en del af løsningen.

Udvikling af individuelle ledere og ledergrupper

Som leder i en virksomhed har du et særligt ansvar for at udleve og understøtte den kultur og, som din organisation har behov for. Som ledergruppe har I et særligt ansvar for at samarbejde og udtrykke de samme holdninger i forhold til virksomhedens overordnede værdier og strategier.

Hos Mia Tjerrild kan vi både hjælpe med at udvikle det personlige lederskab hos dig, men vi kan også arbejde samlet med din ledergruppe – i de fleste tilfælde er det mest meningsfulde at kombinere de to indsatser.

Lederudvikling er kompetenceudvikling

En traditionel lederuddannelse er altid et godt fundament for at blive en dygtig leder, men ligesom det ikke er en forudsætning, så er det heller ikke en garanti.

For at være en god leder skal du have mod til både at bringe din personlighed og dine menneskelige kompetencer i spil, så du kan understøtte og udfordre dine medarbejdere på en naturlig og troværdig måde.

Uddelegering af ansvar og opgaver, feedback og målstyret ledelse er bare nogle af de udfordringer, hvor der kan være behov for at finde dit personlige lederskab.