Design og facilitering af organisationsudvikling

Organisationsudvikling er et grundvilkår i ledelsen af medarbejdere. Det kan ikke vælges fra eller undgås – men det kan bygge på tilfældigheder, eller det kan styres og bruges strategisk til at styrke din virksomhed og organisation, så I er effektive, konkurrencedygtige, arbejdsglade og motiverede i hverdagen.

Organisationsudvikling handler om din virksomheds DNA

Kultur i organisationer opstår umærkeligt fra den dag, den første medarbejder bliver ansat og spreder sig herfra som ringe i vandet. Det gælder både med den kultur, du som leder tager ansvar for og styrer i en bestemt retning, og den kultur, som opstår  når mennesker arbejder sammen.

Har du og din ledergruppe defineret de værdier, der skal drive jeres organisation og medarbejdere i hverdagen? Har I fundet frem til det ”DNA”, som holder jeres organisation sammen, styrker jeres beslutninger samt holder effektiviteten og motivationen oppe? Og fungerer det, når I bliver udsat for pres fra interne konflikter, ekstern konkurrence og kundernes forventninger?

Udvikling af organisationen kan udvikle forretningen

I mange virksomheder bygger udviklingen af organisationen på udviklingen af virksomheden – der bliver løbende ansat de mennesker og oprettet de afdelinger, der er behov for, når produktion, kunder og lovgivning stiller krav.

I mindre virksomheder med en meget tæt kontakt mellem den øverste ledelse og alle medarbejdere, fungerer dette ofte uden store komplikationer, men efterhånden som en virksomhed vokser og får mere end 20 medarbejdere ansat – eller hvis virksomheden ikke er samlet på én geografisk placering – er det ikke muligt at have en tæt og daglig kontakt med alle medarbejdere.

Skal organisationen have mulighed for at handle smidigt og effektivt, er det afgørende, at medarbejderne kan og vil tage ansvar, ligesom det er afgørende, at ledelsen kan definere og kommunikere forventninger og strategiske mål.