Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Trivsel, arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen. Der kan være mange kilder til trivsel, og der kan være mange kilder til mistrivsel. Når jeg arbejder med trivsel og psykisk arbejdsmiljø er jeg derfor opmærksom på at finde både de positive faktorer, der er i organisationen, og de faktorer, der giver udfordringer.

Grundlæggende drejer det sig om dine medarbejders tanker, følelser, handlinger. Hertil kommer vores sociale relationer og interaktioner mellem mennesker på arbejdspladsen, uanset om det er medarbejdere eller ledere.

Mange af de grundlæggende problemstillinger, der kan være i forbindelse med trivsel, er de samme på tværs af brancher og organisationer, mens mulighederne for at ændre mistrivsel til trivsel kan være meget forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Udvikling af kompetencer, organisering, stresshåndtering, kommunikation, ledelsesudvikling kan være nogle af de redskaber, som kan bidrage til en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og den generelle trivsel.

Trivsel skabes i fællesskab

Et godt psykisk arbejdsmiljø og høj trivsel skabes ikke alene mellem medarbejderne i en virksomhed. Det kan også være forholdet til kunder, leverandører og eksterne samarbejdspartnere, der påvirker hverdagen positivt eller negativt.

Præcis, hvad der skal til, for at trivslen på jeres arbejdsplads stiger, afhænger af både medarbejdere og ledere. Gennem en struktureret analyse og dialog, kan jeg identificere de faktorer, som I vil få det største udbytte af arbejde med, og jeg kan designe den proces, som kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø med en tilsvarende høj trivsel.