Som ledere har vi et ansvar for at de mennesker vi leder igennem trives. Ved du om dine medarbejdere henter lige så meget energi som de giver når de går på arbejde

Et godt psykisk arbejdsmiljø øger trivsel og motivation, effektivitet og produktivitet. Det kan derfor betale sig at øge bevidstheden om hvilke håndtag der kan skrues på for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og dermed trivslen på arbejdspladsen.

Begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen. Det omhandler ex. arbejdets

  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Sygefravær
  • Arbejdsglæde
  • Kerneopgaven
  • Social kapital
  • Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og TR